Yakalı kolibri kuşu

42

Yakalı kolibri kuşu, çiçek tozlarıyla beslenen bir kuş türüdür ve diğer kuşlarda olmayan çok ilginç bir özelliğe sahiptir. Bu kuş çiçek tozlarını diğer kuşlar gibi gagasıyla değil özel yapılı diliyle toplar. Dilinin ortası, iç içe girmiş iki V harfi biçiminde baştan sona oyukludur. Uzun dilini çiçeğin içine soktuğunda, çiçek tozlarını toplar ve dil, ağız içine çekilirken hiçbir yere sürtünmediği için, toplanan besinde kayıp olmaz. Yakalı kolibri kuşunu ihtiyaçlarına uygun özellikleriyle birlikte detay detay yaratan Allah’tır.